Fundacja IFRS przedstawiła wersję testową Proposed Interim Release Package 2 on the IFRS Taxonomy 2013

 

IFRS Taxonomy zawiera dodatkową taksonomię, która odzwierciedla nowe MSSF oraz ich zmiany wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Dodatkowa taksonomia pozwala podmiotom na raportowanie elektroniczne przy użyciu najnowszych MSSFów bez potrzeby tworzenia własnych taksonomii. Do 14 lutego 2014 można przesyłać komentarze dotyczące wersji testowej IFRS Taxonomy, które będą uwzględniane przy tworzeniu ostatecznej wersji IFRS Taxonomy 2014. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Fundacji IFRS: tutaj.