Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Taksonomia

Fundacja IFRS przedstawiła wersję testową Proposed Interim Release Package 2 on the IFRS Taxonomy 2013

 

IFRS Taxonomy zawiera dodatkową taksonomię, która odzwierciedla nowe MSSF oraz ich zmiany wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Dodatkowa taksonomia pozwala podmiotom na raportowanie elektroniczne przy użyciu najnowszych MSSFów bez potrzeby tworzenia własnych taksonomii. Do 14 lutego 2014 można przesyłać komentarze dotyczące wersji testowej IFRS Taxonomy, które będą uwzględniane przy tworzeniu ostatecznej wersji IFRS Taxonomy 2014. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Fundacji IFRS: tutaj.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności