Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualne procesy sprawozdawcze charakteryzuje zróżnicowany format obiegu informacji. Mamy więc do czynienia z zarówno z papierem (np. większość deklaracji podatkowych, sprawozdania finansowe przekazywane do Monitora Polskiego B, itd.), formatami elektronicznymi typu PDF, MS Word, MS Excel (raporty publikowane przez spółki publiczne), jak i bazującymi o XML-owe schemy XSD (na przykład aktualnie opracowywane formaty w ramach projektu e-PUAP). Wszystkie elektroniczne formaty nie dostarczają wymaganych mechanizmów zapewniających wysoką jakość przesyłanych informacji (szczególnie informacji o charakterze liczbowym, takich jak sprawozdania finansowe czy deklaracje podatkowe).

Aktualna sytuacja w zakresie sprawozdawczości gospodarczej

Rysunek 1. Aktualna sytuacja w zakresie sprawozdawczości gospodarczej

Rozwiązaniem tego problem jest format XBRL (eXtensible Business Reporting Language).  Bazuje on na XML i opracowany został w celu opisywania szeroko pojętych informacji finansowych (rachunkowych, podatkowych, statystycznych). Pomysł jego stworzenia zrodził się ponad 10 lat temu, w głowie pewnego amerykańskiego księgowego, który dostrzegając możliwości języka XML w zakresie opisu danych rozpoczął wspólnie z amerykańskim instytutem księgowych prace nad opracowaniem dialektu XML dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. W efekcie opracowana została Specyfikacja XBRL (wykorzystująca dostępne technologie XML, takie jak XLink, schemat XSD i inne) uwzględniająca specyfikę sprawozdawczości finansowej (tj. między innymi kredytowy lub debetowy charakter informacji, pojęcie raportowane określone na dzień lub za okres oraz wiele innych).

Rysunek 2 Ujednolicenie formatu i ujednolicenie sprawozdawanych informacji

W związku z brakiem alternatyw, XBRL szybko rozpowszechnił się w sprawozdawczości gospodarczej. Jego szerokie zastosowanie przez nadzorców rynków kapitałowych oraz sektorów bankowych a także ministerstwa finansów oraz inne agendy rządowe wskazuje na spełnienie przez ten format wymogów jakie stawia elektronizacja sprawozdawczości finansowej.

 

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności