Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Członkostwo w stowarzyszeniu SBR Polska niesie za sobą szereg korzyści:

 

  • dostęp do wiedzy eksperckiej oraz informacji gromadzonej wewnątrz Stowarzyszenia,
  • możliwość wpływania na kształt oraz kierunek tworzenia i rozwoju standardu XBRL zarówno w Polsce jak i na świecie,
  • możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z podmiotami zaangażowanymi w prace nad standardem wewnątrz ogólnoświatowego konsorcjum  XBRL International,
  • dostęp do szkoleń oraz wsparcia w zakresie XBRL,
  • promowanie Państwa firmy jako podmiotu wspierającego innowacyjność na wszystkich zdarzeniach organizowanych przez SBR Polska.

 

Dzięki zaangażowaniu w prace Stowarzyszenia mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące możliwości wdrożenia oraz wykorzystania standardu XBRL w Polsce, zyskując w ten sposób przewagę rynkową nad swoimi konkurentami.

 

Dzięki członkostwu uczestniczą Państwo w działaniach na rzecz:

  • tworzenia i rozwoju standardu XBRL,
  • popularyzowania i podnoszenia poziomu wiedzy na temat możliwości elektronicznej wymiany danych,
  • działania na rzecz poprawy aktualnie istniejących standardów sprawozdawczości, a w szczególności sprawozdawczości elektronicznej.

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności