21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od 2020 roku, wszystkie spółki notowane na rynkach publicznych Unii Europejskiej raporty skonsolidowane przygotowywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) będą tworzone w formacie  Inline XBRL (iXBRL).

ESMA swoją decyzję uzasadnia podstawową zaletą formatu iXBRL, który umożliwia odczyt dokumentu z wykorzystaniem specjalnych narzędzia jak również bez takiej konieczności.

- Sprawozdania finansowe są niezbędne dla pełnego zrozumienia sytuacji firmy. Natomiast tworzenie raportów w sposób elektroniczny, ułatwi analizę, porównywalności i ich dostępności. Wierzymy, że ogromna liczba ustrukturyzowanych informacji finansowych, które pojawią się po rozpoczęciu raportowania elektronicznego, będzie skutkować rewolucją technologiczną. Format iXBRL ma taki potencjał i może przenieść sprawozdawczość finansową do ery cyfrowej  – powiedział Steven Maijor, przewodniczący ESMA.


ESMA podkreślą, że wybór standardu XBRL to ważny  komunikat dla społeczeństwa, co jednoznacznie popiera XBRL International, organizacja skupiająca podmioty zainteresowane wspieraniem standardu XBRL. Zdaniem XBRL International wybór formatu iXBRL będzie prowadził do poprawy raportowania biznesowego w całej Europie.

 

 

Więcej informacji na ten temat tutaj https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-new-digital-format-issuers%E2%80%99-financial-reporting