XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod  realizacji standardu XBRL) opublikował pierwszy projekt słownika, który ma na celu przedstawienie w sposób uproszczony terminologii związanej z XBRL.

Jest on przeznaczony głównie dla osób chcących zrozumieć podstawy XBRL. Posługiwanie się technicznymi pojęciami zaczerpniętymi ze specyfikacji nie stanowi problemu dla programistów, o tyle może stanowić istotne wyzwanie dla początkujących użytkowników.

Projekt słownika, o którym mowa, opracowany przez Taxonomy Architecture Guidance Task Force (TAGTF), stanowi ważny krok w dostarczaniu poradników i materiałów informacyjnych wszystkim zainteresowanym. Dzięki takim działaniom XBRL staje się łatwiejszy do wdrażania i stosowania.

Zachęcamy do zapoznania się  z tym materiałem.