W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards Board), określił priorytety na swoją drugą kadencję. Jako kluczowe kwestie wskazał ulepszenie komunikacji sprawozdań finansowych. Dla społeczności XBRL kluczowa będzie kontynuacja Disclosure Initiative oraz nacisk położony na cyfrowe raportowanie, zarówno finansowe jak i niefinansowe.

Treść przemówienia jest dostępna tutaj, a więcej informacji o Disclosure Initiative znajduje się pod tym linkiem.