Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA) opublikował dokument konsultacyjny, który ma zachęcić do udzielania komentarzy dotyczących struktury Europejskiego Jednolitego Elektronicznego Formatu (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Wprowadzenie ESEF reguluje dyrektywa o transparentności 2013/50/EU (TDA) będącej aktualizacją dyrektywy o transparentności z 2004 roku (TD). Nowa, ujednolicona struktura ma obejmować wszystkie sprawozdania z działalności rocznej publikowane przez emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych. Europejski standard ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

W dokumencie konsultacyjnym rozważono różne scenariusze dla sprawozdawczości spółek publicznych. ESMA w wyraźny sposób zaznacza, że raporty sporządzone w formacie PDF generują niewielkie korzyści dla użytkowników informacji finansowych i wyraża przekonanie o wprowadzeniu bardziej strukturalnego standardu (opartego na języku XML lub XHTML).

Dwie spośród czterech przedstawionych możliwości uwzględnia wykorzystanie XBRL bądź iXBRL, które ESMA opisuje jako „najbardziej zaawansowane, sprawdzone i/lub najczęściej używane przez europejskich i światowych regulatorów rozwiązanie technologiczne.” Co więcej, „adopcja XBRL albo iXBRL powinna sprzyjać osiągnięciu założeń TDA oraz skutkować w poprawie atrakcyjności europejskich rynków kapitałowych.”

Termin składania komentarzy dotyczących treści dokumentu konsultacyjnego upływa 24 grudnia 2015 roku. 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności